Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Breicafé en webwinkel Het Breipunt

Algemeen
Onder "HET BREIPUNT" wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid. HET BREIPUNT, gevestigd en kantoorhoudende Meester Strikstraat 22-24, te Helmond, Nederland, tel.nr: (0492) 475800, emailadres info@hetbreipunt.nl. Het Breipunt.nl is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 92373828
Alle aanbiedingen op deze website vallen onder onze algemene voorwaarden. U als klant accepteert deze algemene voorwaarden bij een bestelling.

Overeenkomst

De koopovereenkomst tussen Het Breipunt.nl en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging per e-mail is verstuurd aan de klant.
Het Breipunt.nl houdt zich het recht voor items die niet binnen 10 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald, te verkopen aan een andere partij. Indien het product alsnog wordt betaald na deze 10 dagen is de levering van het product onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen.
Door artikelen bij Het Breipunt.nl te bestellen, accepteert u onze algemene voorwaarden.

Betaling

Betaling dient vooruit te geschieden via een overschrijving. Nederland: RABO Bank nr.: NL49RABO0128947675

Verzendkosten.

Voor pakketten tot 10kg brengen wij € 7,95 in rekening. Indien u alleen een breiboek of naalden besteld kunt u het ook laten verzenden met brievenbuspost. Hiervoor brengen wij € 4,85 in rekening. Voor bestellingen boven € 75,- betalen wij voor u de verzendkosten, deze korting geldt niet voor machines, boeken en artikelen in de aanbieding, en voor buitenlandse zendingen wordt € 7,95 in mindering gebracht voor bestellingen boven  €75,00.

Productinformatie en prijzen
Al onze prijzen zijn in Euros en inclusief BTW. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen, modellen, types, maten, kleuren etc. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houden wij ons het recht voor de artikelen niet te leveren. U ontvangt in dit geval z.s.m. bericht en de juiste informatie.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Het Breipunt.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

Over de bestelling

Het Breipunt levert pas uit na ontvangst van betaling. Het Breipunt behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. We verplichten ons dan om de klant daarvan op de hoogte te stellen. Als de klant een bestelling bij ons plaatst, zijn de bestelde producten als ze in voorraad zijn gereserveerd voor deze klant voor een termijn van 10 dagen. Is na 10 dagen de betaling niet ontvangen, dan vervalt de bestelling. Het Breipunt zal de klant van deze annulering op de hoogte stellen.

Levertijden en voorraad

Het Breipunt levert de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
Bij bestelling en betaling voor 12:00 uur worden nog diezelfde dag verzonden. Het Breipunt is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijden.
Het Breipunt hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft koper het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

Verzending

Alle bestellingen worden verstuurd per TNT post. Het Breipunt.nl is in geval van niet traceerbare leveringen niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de zending. Alle pakketzendingen zijn traceerbaar en dus onze verantwoordelijkheid. Indien uw bestelling niet volledig op voorraad is, houden wij de bestelling vast totdat deze compleet is en verstuurd kan worden. Over vertraging van leveringen wordt u altijd op de hoogte gehouden. In uitzonderingsgevallen kan Het Breipunt besluiten uw bestelling in 2 delen te leveren, hiervoor betaalt u geen extra verzendkosten

Retourneren en ruilen

Binnen 7 dagen kunt u het gekochte met schriftelijke opgave van reden onaangebroken en in de originele verpakking terugsturen. De verzendkosten worden u echter wel in rekening gebracht, ook dient u zelf de verzendkosten van de retourzending te betalen. De periode van 7 dagen gaat in op de dag dat u het bestelde ontvangt. Door ons onjuist verzonden artikelen, incomplete zendingen en andere afwijkingen van uw opdracht dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst per e-mail te melden. Geef duidelijk aan wat er mis is, wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op en zullen duidelijk aangeven hoe we e.e.a. zullen oplossen. Indien de oorzaak bij ons ligt, zullen wij de verzendkosten voor onze rekening nemen. Producten die geopend of gebruikt zijn, zullen wij niet terug nemen. Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling, vindt dat uiterlijk binnen 30 dagen plaats.
In verband met copyrightschending mogen wij boeken niet retourneren.

BTW

Op alle producten en verzendkosten wordt de wettelijk gestelde BTW gerekend. Alle bedragen op de website zijn inclusief het geldende BTW percentage. De BTW bedragen worden bij de verwerking van de bestelling apart vermeld.

Kleuren

Het Breipunt doet zijn uiterste best alle kleuren zo goed mogelijk weer te geven en te omschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de instellingen van uw beeldscherm. Kleuren die u op uw computer ziet, kunnen dus afwijken van de werkelijke kleuren.

Cursussen

Bij het annuleren van de opgave voor de cursus door de cursist:
o Tot veertien dagen vóór aanvang van de cursus: restitutie van 75% van het cursusgeld.
o Binnen veertien tot zeven dagen vóór aanvang van de cursus: restitutie van 50% van het cursusgeld.
o Binnen zeven dagen vóór aanvang van de cursus: restitutie van 25% van het cursusgeld.
o Na aanvang van de cursus: geen restitutie van het cursusgeld.
Bij het annuleren van de cursus door de docent:
o Voordat de cursus is gestart: restitutie van het volledige cursusgeld.
o Tijdens de cursus: restitutie van het cursusgeld voor de lessen die nog niet zijn gegeven. Tijdens de cursus: Er wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing voor het alsnog volgen van de lessen die nog niet gegeven zijn. Indien wij geen geschikte oplossing kunnen bieden, restitutie van het cursusgeld voor de lessen die nog niet zijn gegeven.

Privacy
Door het creëren van een account worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van www. hetbreipunt.nl Alle gegevens die u ons doorgeeft worden enkel gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten, u ontvangt geen ongevraagde mail (spam) van ons.